Vilkor

Webbplats användarvillkor

Avtal mellan användaren och www.bestiatequila.com

Välkommen till www.bestiatequila.com. Den www.bestiatequila.com webbplats (den “Site”) består av diverse webbsidor som sköts av Agave Partners, LLC (“Agave Partners”). www.bestiatequila.com erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar utan förbehåll av villkoren, betingelser, webbportal (den “Villkor”). Din användning av www.bestiatequila.com bekräftar detta avtal på alla punkter Villkor. Läs dessa villkor noga, och behålla en kopia av dem som referens.

Integritet

Din användning av www.bestiatequila.com är föremål för Agave Partners 'Sekretesspolicy. Läs vår sekretesspolicy, som också styr webbplatsen och informerar användare av våra metoder för datainsamling.

Elektronisk kommunikation

Besöker www.bestiatequila.com eller skicka e-post till Agave Partners utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektroniska kommunikationer och du accepterar att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfylla alla juridiska krav på att sådan kommunikation ske skriftligen.

Agave Partners samlar inte medvetet in, antingen online eller offline, personuppgifter från barn under tretton år. Om du är under 21, du kan använda www.bestiatequila.com endast med tillstånd av en förälder eller vårdnadshavare.

Länkar till tredje parts webbplatser / Tredjeparts tjänster

www.bestiatequila.com kan innehålla länkar till andra webbplatser (“Länkade webbplatser”). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Agave Partners och Agave Partners är inte ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive utan begränsning någon länk som finns i externa webbsidor, eller eventuella ändringar eller uppdateringar till externa webbsidor. Agave Partners tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och införandet av en länk innebär inte godkännande av Agave Partners webbplatsen eller något samröre med dess aktörer.

Vissa tjänster som tillhandahålls via www.bestiatequila.com levereras av tredje parts webbplatser och organisationer. Genom att använda en produkt, tjänst eller funktionalitet härrörande från www.bestiatequila.com domänen, du härmed bekräfta och samtycke som Agave Partners kan dela sådan information och data med en tredje part med vilken Agave Partners har ett avtalsförhållande att tillhandahålla den begärda produkten, tjänst eller funktionalitet på uppdrag av www.bestiatequila.com användare och kunder.

Ingen olaglig eller förbjuden användning / Intellectual Property

Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbara, återkallelig licens att komma åt och använda www.bestiatequila.com strikt enlighet med dessa användarvillkor. Som ett villkor för din användning av Webbplatsen, garanterar du att Agave Partners att du inte kommer att använda på ett sådant sätt som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av Webbplatsen. Du får inte skaffa eller försöka få tillgång till material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängliga eller deras operatörer fram Webbplatsen.

Allt innehåll som ingår i tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, samt sammanställning därav, och någon programvara som används på webbplatsen, tillhör Agave Partners eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriell egendom och äganderätter. Du samtycker till att observera och följa all upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt, legender eller andra restriktioner som finns i sådant innehåll och kommer inte att göra eventuella ändringar.

Du kommer inte att ändra, offentliggöra, sända, dekonstruera, delta i överföringen eller försäljningen, skapa bearbetningar, eller på något sätt utnyttja något av innehållet, i sin helhet eller delvis, finns på webbplatsen. Agave Partners innehåll är inte för återförsäljning. Din användning av webbplatsen ger dig inte rätt att göra någon obehörig användning av skyddat innehåll, och i synnerhet du inte tar bort eller ändra några äganderätt eller attribution meddelanden i innehåll. Du kommer att använda skyddat innehåll enbart för personligt bruk, och kommer att göra någon annan användning av innehållet utan skriftligt tillstånd från Agave Partners och upphovsrättsinnehavaren. Du samtycker till att du inte förvärvar någon äganderätt i något skyddat innehåll. Vi vill inte ge dig några licenser, uttryckligen eller underförstått, till den intellektuella egendom Agave Partners eller våra licensgivare förutom vad som uttryckligen godkänts av dessa villkor.

Användning av kommunikationstjänster

Webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, samhällen, personliga webbsidor, kalendrar, och / eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter utformade för att göra det möjligt för dig att kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (kollektivt, “Kommunikations Tjänster”), Du samtycker till att använda Kommunikationstjänsterna endast för att posta, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekt och relaterat till den specifika Kommunikationstjänsten.

Som exempel, och inte som en begränsning, godkänner du att när du använder en Kommunikationstjänst, du kommer inte: förtala, missbruk, trakassera, stjälk, hota eller på annat sätt bryter mot lagliga rättigheter (såsom rätten till privatliv och publicitet) av andra; offentliggöra, inlägg, ladda upp, distribuera eller sprida något olämpligt, profana, nedsättande, intrång, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information; ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av lagar om immateriell egendom (eller rätten till privatliv publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna därtill eller har erhållit alla nödvändiga godkännanden; ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer, eller någon annan liknande programvara eller program som kan skada driften av någon annans dator; annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för affärsändamål, såvida inte ett sådant Kommunikationstjänst kan särskilt sådana meddelanden; genomföra eller vidarebefordra enkäter, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev; ladda ner någon fil postat av en annan användare av en Kommunikationstjänst som du vet, eller rimligen borde veta, Det går inte att distribueras lagligt på sådant sätt; förfalska eller ta bort författartillskrivningar, juridiska eller andra lämpliga meddelanden eller egna beteckningar eller etiketter av ursprung eller källa till programvara eller annat material som ingår i en fil som är uppladdade, begränsa eller hindra andra användare från att använda och njuta av Kommunikationstjänsterna; bryter mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss Kommunikationstjänst; skörda eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke; bryta mot tillämpliga lagar eller förordningar.

Agave Partners har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Emellertid, Agave Partners förbehåller sig rätten att granska material som publiceras på en Kommunikationstjänst och ta bort material efter eget gottfinnande. Agave Partners förbehåller sig rätten att avsluta din tillgång till någon eller alla av Kommunikationstjänsterna när som helst utan förvarning av någon anledning.

Agave Partners förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut någon information som krävs för att uppfylla gällande lagar, reglering, juridiska processer eller begäran, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, i sin helhet eller delvis, i Agave Partners eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du ger ut någon personlig information om dig själv eller dina barn i någon Kommunikationstjänst. Agave Partners kontrollerar inte eller stödjer innehållet, meddelanden eller information som finns i någon Kommunikationstjänst och, därför, Agave Partners frånsäger sig specifikt allt ansvar när det gäller Kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande i någon Kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte behörig Agave Partners talesmän, och deras åsikter reflekterar inte nödvändigtvis de av Agave Partners.

Material som laddas upp till en Kommunikationstjänst kan vara föremål för utstationerade begränsningar användning, reproduktion och / eller spridning. Du är ansvarig för att åtfölja sådana begränsningar om du laddar upp material.

Material som tillhandahålls www.bestiatequila.com eller publiceras på något Agave Partners webbsida

Agave Partners gör inte anspråk på äganderätt till det material du lämnar till www.bestiatequila.com (inklusive feedback och förslag) eller post, ladda upp, ingång eller underkasta sig någon Agave Partners webbplats eller våra tillhörande tjänster (kollektivt “Inlagor”). Emellertid, genom att publicera, uppladdning, inmatning, tillhandahålla eller skicka in ditt Bidrag ger du Agave Partners, våra dotterbolag och nödvändiga underlicenstagare tillåtelse att använda ditt Bidrag i samband med driften av deras Internetföretag, inklusive, utan begränsning, rätten till: kopia, distribuera, sända, offentligt visa, offentligt framföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt Bidrag; och att publicera ditt namn i samband med din Underkastelse.

Ingen ersättning kommer att betalas med avseende på användningen av ditt Bidrag, som anges häri. Agave Partners har ingen skyldighet att publicera eller använda ett Bidrag som du tillhandahåller och kan ta bort ett Bidrag när som helst i Agave Partners eget gottfinnande.

Genom att publicera, uppladdning, inmatning, tillhandahålla eller skicka in ditt Bidrag garanterar du och representerar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag som beskrivs i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla de rättigheter som krävs för dig att ge, inlägg, ladda upp, in- eller lämna in inlagor.

Tredjeparts konton

Du kommer att kunna ansluta din Agave Partners-konto till tredje part konton. Genom att ansluta dina Agave Partners-konto till ditt tredje part konto, godkänner du att du samtycker till de fortsatta utsläppen av information om dig till andra (i enlighet med dina sekretessinställningar på de webbplatser från tredje part). Om du inte vill att information om dig som ska delas på detta sätt, inte använda den här funktionen.

Internationella användare

Tjänsten styrs, drivs och administreras av Agave Partners från våra kontor i USA. Om du öppnar tjänsten från en plats utanför USA, Du är ansvarig för att följa alla lokala lagar. Du samtycker till att du inte kommer att använda Agave Partners Innehåll nås via www.bestiatequila.com i något land eller på något sätt som strider mot gällande lagar, restriktioner eller förordningar.

Ersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Agave Partners, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och tredje part, för eventuella förluster, kostnader, skulder och kostnader (inklusive rimliga advokat’ avgifter) rör eller till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller tjänster, några användar inlägg gjorda av dig, ditt brott mot något av villkoren i detta avtal eller ditt brott mot några rättigheter för tredje part, eller ditt brott mot gällande lagar, regler eller förordningar. Agave Partners förbehåller sig rätten, på egen bekostnad, att anta den exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med Agave Partners hävda alla tillgängliga försvar.

Ansvar ansvarsfriskrivning

INFORMATIONEN, PROGRAMVARA, PRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Uppdateras regelbundet läggs till INFORMATION HÄRI. Agave PARTNERS, LLC och / eller dess leverantörer kan göra förbättringar och / eller ändringar i webbplatsen när som helst.

Agave PARTNERS, LLC och / eller dess leverantörer GÖR INGA framställningar om lämplig, PÅLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, AKTUALITET, OCH riktigheten i den information, PROGRAMVARA, PRODUKTER, Tjänster och tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, All sådan information, PROGRAMVARA, PRODUKTER, Tjänster och tillhörande grafik TILLHANDAHÅLLS “SOM DEN ÄR” UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG. Agave PARTNERS, LLC och / eller dess leverantörer HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, Tjänster och tillhörande grafik, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, AVDELNING OCH ICKE-INTRÅNG.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER Agave PARTNERS, LLC OCH / ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKT, STRAFF-, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, SKADOR ELLER NÅGRA SKADOR INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV BRUK, DATA ELLER VINST, TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, Med förseningen ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDE AV eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster, ELLER FÖR NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, Tjänster och tillhörande grafik ERHÅLLITS GENOM WEBBPLATSEN, ELLER ANNAT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM KONTRAKT, FÖRSEELSE, FÖRSUMLIGHET, Strikt ansvar eller annat, ÄVEN OM Agave PARTNERS, LLC ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SKADOR. EFTERSOM VISSA LÄNDER / JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR, OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. OM DU är missnöjd med någon del av webbplatsen, ELLER MED NÅGON AV DESSA ANVÄNDAR, DIN ENDA KOMPENSATION ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Uppsägning / åtkomstbegränsning

Agave Partners förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att avsluta din tillgång till webbplatsen och relaterade tjänster eller någon del därav som helst, utan förvarning. I den utsträckning som lagen tillåter, Detta avtal regleras av lagarna i delstaten Idaho och du härmed samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolar i Idaho i alla tvister som uppstår ur eller i samband med användning av webbplatsen. Användning av webbplatsen är otillåten i någon jurisdiktion som inte ger effekt till alla bestämmelser i dessa Villkor, Inklusive, utan begränsning, detta avsnitt.

Du samtycker till att ingen joint venture, partnerskap, sysselsättning, eller finns agentförhållande mellan dig och Agave Partners som en följd av detta avtal eller användning av webbplatsen. Agave Partners prestationer av detta avtal är föremål för gällande lagar och juridiska processer, och ingenting i detta avtal är med avvikelse från Agave Partners rätt att följa statlig, domstol och brottsbekämpande önskemål eller krav som gäller för din användning av webbplatsen eller information som lämnas till eller inhämtas av Agave Partners med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal bedöms vara ogiltig eller inte kan verkställas i enlighet med tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, då den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som bäst överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet skall fortsätta att gälla.

Om inte annat anges häri, Detta avtal utgör hela avtalet mellan användaren och Agave Partners med avseende på webbplatsen och det ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, huruvida elektronisk, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och Agave partners i förhållande till webbplatsen. En tryckt version av detta avtal och någon uppsägning i elektronisk form skall vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden som bygger på eller i samband med detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och register genereras ursprungligen och underhållas i tryckt form. Det är den uttryckliga önskan att parterna att detta avtal och alla relevanta dokument skrivna på engelska.

Ändringar Villkor

Agave Partners förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ändra villkoren under vilka www.bestiatequila.com erbjuds. Den senaste versionen av Villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner. Agave Partners rekomenderar dig att regelbundet se över villkoren för att hålla dig informerad om våra uppdateringar.

Kontakta Oss

Agave Partners välkomnar dina frågor eller kommentarer angående villkoren:

 

Agave Partners, LLC

PB 2575

1472 OCH. Järn Eagle Dr, Ste N

Eagle, Idaho 83616 USA

E-Postadress:

info@agave-partners.com

 

Gäller från maj 01, 2015

 

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age

- -