Gebruiksvoorwaarden

Website Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en www.bestiatequila.com

Welkom bij www.bestiatequila.com. De www.bestiatequila.com website (de “Plaats”) bestaat uit verschillende webpagina's die worden aangedreven door Agave Partners, LLC (“Agave Partners”). www.bestiatequila.com wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder wijziging van de voorwaarden, voorwaarden, en mededelingen in dit document (de “Voorwaarden”). Uw gebruik van www.bestiatequila.com vormt uw akkoord met al deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig, en een kopie van hen voor uw referentie.

Privacy

Uw gebruik van www.bestiatequila.com is onderworpen aan Agave Partners Privacybeleid. Lees ons privacybeleid, die ook regelt de Site en informeert gebruikers van onze collectie van gegevens zoals.

Elektronische communicatie

Een bezoek aan www.bestiatequila.com of het verzenden van e-mails naar Agave Partners vormt elektronische communicatie. U stemt in met elektronische communicatie te ontvangen en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site, voldoen aan alle wettelijke eisen dat dergelijke mededelingen schriftelijk.

Agave Partners niet bewust verzamelen, online of offline, persoonlijke informatie over kinderen onder de leeftijd van dertien. Als je jonger bent dan 21, kunt u gebruik maken www.bestiatequila.com alleen met toestemming van een ouder of voogd.

Links naar sites van derden / Third party diensten

www.bestiatequila.com kan links bevatten naar andere websites (“Gekoppelde Sites”). De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van de Agave Partners en Agave Partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, inclusief maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Agave Partners verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Agave Partners van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten.

Bepaalde diensten beschikbaar gesteld via www.bestiatequila.com worden door sites van derden en organisaties geleverde. Door het gebruik van een product, dienst of functionaliteit afkomstig van de www.bestiatequila.com domeinnaam, U erkent hierbij en toestemming die Agave Partners kunnen dergelijke informatie en gegevens met derden, met wie Agave Partners heeft een contractuele relatie met de gevraagde product te leveren delen, dienst of functionaliteit namens www.bestiatequila.com gebruikers en klanten.

Geen onwettig of verboden gebruik / Intellectual Property

U wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik www.bestiatequila.com strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde aan het gebruik van de Site, garandeert u Agave Partners dat u de Site zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of door deze voorwaarden verboden. U mag de site niet gebruiken op een manier waardoor schade, onbruikbaar maken, overbelasten, of aantasting van de Site of het gebruik en genot van de Website van een andere partij. U mag niet verkrijgen of trachten te materialen of informatie verkrijgen via enkele wijze niet voor dat doel via de site beschikbaar wordt gesteld of verstrekt voor.

De inhoud opgenomen als onderdeel van de Dienst, zoals tekst, grafiek, logos, afbeeldingen, alsmede de opstelling daarvan, en alle software die wordt gebruikt op de Site, is eigendom van Agave Partners of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten te beschermen. U stemt ermee in om te observeren en zich houden aan alle auteursrechten en andere eigendomsrechten, legendes of andere beperkingen die in dergelijke inhoud en zal geen wijzigingen aanbrengen daarop.

Je zal niet wijzigen, publiceren, overbrengen, reverse engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken, of op enige wijze een van de inhoud te exploiteren, geheel of gedeeltelijk, te vinden op de site. Agave Partners inhoud is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de site geeft u geen recht om ongeautoriseerd gebruik van beschermde inhoud te maken, en vooral je zult niet verwijderen of enige eigendomsrechten of attributie aankondigingen in elke inhoud te veranderen. U zult beveiligde inhoud uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk gebruik, en zal geen ander gebruik van de inhoud te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agave Partners en de eigenaar van het auteursrecht. Je gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten in een beschermde inhoud te verwerven. We u geen licenties te verlenen, uitdrukkelijk of impliciet, om het intellectueel eigendom van Agave Partners of onze licentiegevers behalve zoals uitdrukkelijk door deze voorwaarden toegestane.

Het gebruik van communicatiediensten

De Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat met het publiek te communiceren op grote of met een groep (collectief, “Communication Services”), gaat u akkoord met alleen de Communicatiediensten te plaatsen, verzenden en berichten en materialen die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke Communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u een Communicatiedienst, je zal niet: belasteren, misbruik, kwellen, stengel, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) anderen; publiceren, post, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, inbreukmakende, obsceen, aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie; bestanden die software of andere materialen bevatten beschermd door intellectuele eigendomsrechten te uploaden (of door de rechten op privacy en publiciteit) tenzij u eigenaar of de rechten controle over uitoefent, of alle noodzakelijke toelatingen ontvangen; bestanden die virussen bevatten uploaden, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's die de werking van een ander kunnen schaden is de computer; adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat; gedrag of forward enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven; Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet, of redelijkerwijs moet weten, kan niet legaal worden verspreid in dergelijke wijze; vervalsen of Toewijzingen van auteurs verwijderen, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal opgenomen in een bestand dat wordt geupload, beperken of remmen elke andere gebruiker in het gebruiken en genieten van de Communicatiediensten; schenden Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing zijn voor elke specifieke Communicatiedienst kunnen; oogsten of anderszins informatie over anderen te verzamelen, waaronder e-mailadressen, zonder hun toestemming; schenden van toepasselijke wet- of regelgeving.

Agave Partners is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Echter, Agave Partners behoudt zich het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Agave Partners behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Agave Partners behoudt het recht om te allen tijde alle informatie die nodig is om enige toepasselijke wetgeving voldoen openbaren, regeling, juridische procedure of verzoek, of te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, in Agave Partners's eigen goeddunken.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst. Agave Partners heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst en, daarom, Agave Partners niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Agave Partners woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van de Agave Partners.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen uploaden.

Materialen verstrekt aan www.bestiatequila.com of gepost op een Agave Partners webpagina

Agave Partners beschouwt de materialen die u verstrekt aan www.bestiatequila.com claimen (inclusief feedback en suggesties) of per post, uploaden, toevoegt of overlegt aan een Agave Partners Site of onze samenhangende diensten (collectief “Inzendingen”). Echter, door het plaatsen van, uploaden, invoeren, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending u De Agave Partners, onze verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun Internetbedrijf met inbegrip, zonder beperking, de rechten op: exemplaar, verdelen, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, uitgeven, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin verschaft. Agave Partners is niet verplicht om aan te geven of de Inzending u en mag de Inzending op elk moment naar Agave Partners's eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen van, uploaden, invoeren, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en dat u de eigenaar of anderszins beheersen alle rechten om uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om te bieden, post, uploaden, of overlegt de Inzending.

Third Party Accounts

U kunt sluit uw Agave Partners rekening van derden accounts zal zijn. Door uw Agave Partners account om uw derdenrekening, erkent u en gaat ermee akkoord dat u akkoord met de continue afgifte van informatie over u aan anderen (in overeenstemming met uw privacy-instellingen op die sites van derden). Als u geen informatie wilt over u te delen op deze manier, hoeft deze functie niet gebruiken.

International Gebruikers

De Dienst wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door Agave Partners vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten. Als u toegang tot de service van een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de Agave Partners Content toegankelijk zal gebruiken via www.bestiatequila.com in elk land of op welke wijze door toepasselijke wetten verboden, beperkingen of voorschriften.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord, te verdedigen en te vrijwaren Agave Partners, haar functionarissen, bestuurders, medewerkers, agenten en derden, voor eventuele verliezen, kosten, verplichtingen en kosten (inclusief redelijke advocaten’ vergoedingen) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van of het onvermogen om de site of diensten te gebruiken, elke gebruiker postings door u, uw schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van de rechten van een derde partij, of uw schending van enige toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Agave Partners behoudt zich het recht, op eigen kosten, op de exclusieve verdediging en de controle van alle zaken anders op schadevergoeding onderwerp aannemen door u, in welk geval u zal volledig met Agave Partners samenwerken in beweren alle beschikbare verdedigingen.

Aansprakelijkheid disclaimer

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTS, EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR INBEGREPEN VIA DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. AGAVE PARTNERS, LLC EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN IN DE SITE TE ALLEN TIJDE.

AGAVE PARTNERS, LLC EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTS, DIENSTEN EN gerelateerde afbeeldingen op de site voor WELKE TOEPASSING. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTS, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD “AS IS” ZONDER GARANTIE OF ENIGE VORM VAN. AGAVE PARTNERS, LLC EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTS, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, Geschiktheid voor een bepaald doel, TITEL EN NIET-INBREUK.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, IN GEEN GEVAL ZAL AGAVE PARTNERS, LLC EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIAL, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN DE SITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTS, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE SITE, Of anderszins voortkomend uit HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, TORT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS AGAVE PARTNERS, LLC OF EEN VAN HAAR IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN / RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. Als u ontevreden bent ENIGE GEDEELTE VAN DE SITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE.

Beëindiging / toegangsbeperking

Agave Partners behoudt zich het recht, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de site en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan beëindigen op welk tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat Idaho en u hierbij akkoord met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Idaho in alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan ​​met het gebruik van de Site. Gebruik van de Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet hoeft te geven aan alle bepalingen van deze, inclusief, zonder beperking, deze sectie.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, vennootschap, werk, of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Agave Partners als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de site. Agave Partners de nakoming van deze overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures, en geen van de in deze overeenkomst doet afbreuk aan het Agave Partners het recht om te voldoen aan de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Site of informatie verstrekt aan of verzameld door Agave Partners met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt bepaald ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip worden, maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid hierboven uiteengezette, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst van kracht blijven.

Tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Agave Partners met betrekking tot de site en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Agave Partners opzichte van de Site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke opzegging in elektronische vorm, zijn ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op grond van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en verslagen die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle aanverwante documenten in het Engels worden geschreven.

Wijzigingen in de voorwaarden

Agave Partners behoudt zich het recht, naar eigen goeddunken, aan de voorwaarden waaronder www.bestiatequila.com wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden zal vervangen alle eerdere versies. Agave Partners raadt u aan om periodiek de voorwaarden om op de hoogte te blijven van onze updates.

Contacteer Ons

Agave Partners verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de voorwaarden:

 

Agave Partners, LLC

PO Box 2575

1472 EN. Iron Eagle Dr, Ste N

Adelaar, Idaho 83616 VS

E-Mailadres:

info@agave-partners.com

 

Met ingang van mei 01, 2015

 

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age

- -