Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Συμφωνία μεταξύ χρήστη και www.bestiatequila.com

Καλώς ήλθατε στο www.bestiatequila.com. Ο δικτυακός τόπος www.bestiatequila.com (ο “Τοποθεσία”) αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες που λειτουργούν από Agave Συνεργάτες, LLC (“Agave Συνεργάτες”). www.bestiatequila.com σας προσφέρεται εξαρτάται από την αποδοχή σας χωρίς τροποποίηση των όρων, συνθήκες, και ανακοινώσεις που περιέχονται στο παρόν (ο “Όροι”). Η χρήση του www.bestiatequila.com αποτελεί συμφωνία σας με όλους αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς, και να κρατήσει ένα αντίγραφο από αυτά για την αναφορά σας.

Μυστικότητα

Η χρήση του www.bestiatequila.com υπόκειται σε Agave Συνεργάτες Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο ρυθμίζει επίσης την ιστοσελίδα και ενημερώνει τους χρήστες για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων μας.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Επίσκεψη www.bestiatequila.com ή στέλνοντας e-mail στο Agave Εταίρους αποτελεί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συμφωνείτε να λαμβάνετε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που παρέχουμε σε σας ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην Ιστοσελίδα, ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοια επικοινωνία είναι έγγραφη.

Agave εταίροι δεν συλλέγει εν γνώσει, είτε online είτε offline, προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των δεκατριών. Αν είστε κάτω 21, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε www.bestiatequila.com μόνο με την άδεια του γονέα ή κηδεμόνα.

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων / υπηρεσίες τρίτων

www.bestiatequila.com μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους (“Συνδεδεμένες τοποθεσίες”). Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αγαύης Συνεργάτες και Agave Συνεργάτες δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων,, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε σύνδεσης περιέχεται σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε ένα Linked Site. Agave Συνεργάτες παρέχει αυτές τις συνδέσεις μόνο ως διευκόλυνση, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από Agave Συνεργάτες της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές του.

Ορισμένες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω www.bestiatequila.com παραδίδονται από δικτυακούς τόπους τρίτων και οργανισμούς. Με τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, εξυπηρέτησης ή της λειτουργικότητας που προέρχονται από τον τομέα www.bestiatequila.com, Με το παρόν αναγνωρίζετε και συναίνεση που Agave εταίροι μπορούν να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα με οποιοδήποτε τρίτο μέρος με το οποίο η Αγαύη Partners έχει συμβατική σχέση για να παρέχει το ζητούμενο προϊόν, εξυπηρέτησης ή της λειτουργικότητας εξ ονόματος των χρηστών www.bestiatequila.com και των πελατών.

Δεν παράνομη ή απαγορευμένη χρήση / Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης www.bestiatequila.com αυστηρά σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Ως προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας, εγγυάστε στο Agave εταίρους ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσετε, υπερκείμενων, ή να βλάψει την Ιστοσελίδα ή να παρεμποδίσει τη χρήση οποιουδήποτε άλλου συμβαλλόμενου και την απόλαυση της Ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων που δεν παρέχονται σκόπιμα ή που προβλέπονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ως μέρος της Υπηρεσίας, όπως κείμενο, γραφικών, λογότυπα, εικόνες, καθώς και η συλλογή τους, και οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στο Site, είναι ιδιοκτησία της Αγαύης Εταίρους ή τους προμηθευτές της και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία και ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Μπορείτε συμφωνούν να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας, θρύλους ή άλλοι περιορισμοί που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο και δεν θα κάνει καμία αλλαγή σ '.

Δεν θα τροποποιήσετε, δημοσιεύω, μετάδοση, αποσυμπίληση, συμμετέχετε στη μεταφορά ή πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, που βρίσκεται στον ιστότοπο. Περιεχόμενο Agave εταίροι δεν είναι για μεταπώληση. Η χρήση του δικτυακού τόπου δεν σας δίνει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση οποιουδήποτε προστατευμένου περιεχομένου, και ιδίως δεν θα διαγράψει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα ή ανακοινώσεις απόδοση σε οποιοδήποτε περιεχομένου. Θα χρησιμοποιείτε προστατευμένο περιεχόμενο, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση, και θα κάνει καμία άλλη χρήση του περιεχομένου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Αγαύης Συνεργάτες και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που προστατεύεται. Εμείς δεν σας παραχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης, ρητή ή σιωπηρή, στην πνευματική ιδιοκτησία της Αγαύης Εταίρους ή τους δικαιοπαρόχους μας εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους.

Χρήση των υπηρεσιών επικοινωνίας

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες πίνακα ανακοινώσεων, τις περιοχές συνομιλίας, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια, και / ή άλλες διευκολύνσεις μηνυμάτων ή επικοινωνίας σχεδιαστεί για να σας δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό ή με μια ομάδα (συλλογικά, “Υπηρεσίες Επικοινωνίας”), Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας μόνο για να δημοσιεύετε, αποστολή και λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι κατάλληλα και σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας.

Με τον τρόπο του παραδείγματος, και όχι ως περιορισμός, συμφωνείτε ότι όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας, δεν θα: συκοφαντώ, κατάχρηση, παρενοχλούν, κοτσάνι, απειλείτε ή με άλλο τρόπο παραβιάζετε τα νόμιμα δικαιώματα (όπως τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας) των άλλων; δημοσιεύω, θέση, δημοσιεύστε, διανέμετε ή διαδίδετε οποιοδήποτε ανάρμοστο, βέβηλος, δυσφημιστικό, παραβιάζουν, άσεμνος, ανήθικο ή παράνομο θέμα, όνομα, υλικό ή πληροφορίες; φορτώσουν αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ή με τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής της δημοσιότητας) εκτός και αν κατέχετε ή ελέγχετε τα δικαιώματα ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις; φορτώσουν αρχεία που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία ενός υπολογιστή; διαφημίσετε ή να προσφέρεται να πουλήσει ή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες για οποιοδήποτε επαγγελματικό σκοπό, εκτός αν αυτή η Υπηρεσία Επικοινωνίας επιτρέπει συγκεκριμένα τέτοια μηνύματα; συμπεριφοράς ή προς τα εμπρός έρευνες, διαγωνισμούς, πυραμίδων ή αλυσιδωτές επιστολές; λήψη οποιουδήποτε αρχείου που έχει δημοσιευθεί από έναν άλλο χρήστη μιας υπηρεσίας επικοινωνίας που ξέρετε, ή θα έπρεπε λογικά να γνωρίζετε, δεν μπορεί να διανεμηθεί νόμιμα με τέτοιο τρόπο; παραποιούν ή να διαγράψετε οποιαδήποτε συγγραφέα αποδόσεις, νομικές ή άλλες ειδοποιήσεις ή τις ονομασίες κατόχου ή τις ετικέτες της προέλευσης ή πηγής λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε ένα αρχείο που φορτώνεται, να περιορίσει ή να εμποδίσει οποιοδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας; παραβιάζει οποιοδήποτε κώδικα δεοντολογίας ή άλλες κατευθυντήριες γραμμές που ενδέχεται να ισχύουν για οποιαδήποτε συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας; συγκομιδή ή αλλιώς τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων e-mail, χωρίς τη συγκατάθεσή τους; παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Agave Συνεργάτες δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Ωστόσο, Agave Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει το υλικό που δημοσιεύεται σε ένα Communication Service και να αφαιρεί οποιοδήποτε υλικό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Agave Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο.

Agave Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία θεωρηθεί απαραίτητο για να ικανοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμός, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, ή να επεξεργαστείτε, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, στο Agave Συνεργάτες του την απόλυτη κρίση.

Να χρησιμοποιείτε πάντα προσεκτικοί όταν δίνετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας ή τα παιδιά σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας. Agave εταίροι δεν ελέγχει ή υιοθετεί το περιεχόμενο, μηνύματα ή πληροφορίες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, Agave Συνεργάτες αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και οποιεσδήποτε ενέργειες απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας. Οι διευθυντές και οι οικοδεσπότες δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι Agave Συνεργάτες, και οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Αγαύης Συνεργάτες.

Υλικά που αποστέλλονται σε ένα Communication Service μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση, αναπαραγωγή ή / και διάδοσης. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των περιορισμών αν φορτώσετε τα υλικά.

Υλικά που παρέχονται σε www.bestiatequila.com ή να αναρτηθούν σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα Agave Συνεργάτες

Agave εταίροι δεν διεκδικεί την κυριότητα των υλικών που παρέχετε σε www.bestiatequila.com (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και των προτάσεων) ή μετά, δημοσιεύστε, εισάγετε ή υποβάλλετε σε οποιαδήποτε Agave Συνεργάτες Site ή τις υπηρεσίες μας (συλλογικά “Υποβολές”). Ωστόσο, με την ταχυδρόμηση, μεταφόρτωση, εισαγωγή, παρέχοντας ή υποβάλλοντας την υποβολή σας χορηγείτε Agave Συνεργάτες, συνδεδεμένες εταιρείες μας και αναγκαία sublicensees την άδεια να χρησιμοποιήσουν την Υποβολή σας σε σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους στο Διαδίκτυο, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τα δικαιώματα: αντίγραφο, διανέμουν, μετάδοση, σε δημόσια εμφάνιση, να εκτελείτε δημοσίως, αναπαράγουν, Επεξεργασία, μεταφράσει και επαναδιαμορφώσει το Submission σας; και να δημοσιεύσει το όνομά σας σε σχέση με την υποβολή σας.

Καμία αποζημίωση δεν θα πληρωθεί όσον αφορά τη χρήση της υποβολής σας, όπως προβλέπεται στο παρόν. Agave Συνεργάτες δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υποβολή σας μπορεί να παρέχει και μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε Submission οποιαδήποτε στιγμή στο Agave Συνεργάτες του την απόλυτη κρίση.

Με την ανάρτηση, μεταφόρτωση, εισαγωγή, παρέχοντας ή υποβάλλοντας την υποβολή σας εγγυάστε ότι είστε κύριος ή ειδάλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για την Υποβολή σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλα τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για να παράσχει, θέση, δημοσιεύστε, εισαγωγής ή να υποβάλουν τις υποβολές.

Λογαριασμοί Τρίτων

Θα είστε σε θέση να συνδέσετε Agave Συνεργάτες λογαριασμό σας σε λογαριασμούς τρίτων. Με τη σύνδεση Αγαύη σας Συνεργάτες λογαριασμό σε λογαριασμό τρίτου σας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι συναινείτε στη συνεχή απελευθέρωση των πληροφοριών σχετικά με εσάς σε άλλους (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων). Εάν δεν θέλετε πληροφορίες σχετικά με εσάς θα μοιραζόταν με τον τρόπο αυτό, Μην χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό.

Διεθνής Χρήστες

Η Υπηρεσία ελέγχεται, λειτουργεί και διοικείται από Agave εταίροι από τα γραφεία μας στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Εάν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από μια θέση έξω από τις ΗΠΑ, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο Agave Συνεργάτες πρόσβαση μέσω www.bestiatequila.com σε οποιαδήποτε χώρα ή με οποιοδήποτε τρόπο που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιορισμούς ή κανονισμούς.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε Agave Συνεργάτες, αξιωματικοί της, σκηνοθέτες, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και τρίτα μέρη, για τυχόν απώλειες, δικαστικά έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών’ δικαιώματα) που σχετίζονται ή προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών, τυχόν αποσπάσεις χρήστη που γίνονται από εσάς, την παραβίαση των όρων της παρούσας Σύμβασης ή την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, ή την παραβίαση των νόμων που ισχύουν, κανόνες ή κανονισμούς. Agave Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα, με δικές του δαπάνες, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που αλλιώς υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστεί πλήρως με Agave Συνεργάτες στην διεκδίκηση κάθε διαθέσιμη άμυνες.

Αποποίηση ευθύνης

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ, SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΠΟΡΕΙ να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. Agave ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, LLC Ή / ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή / ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

Agave ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, LLC Ή / ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ που περιέχονται στην Τοποθεσία για οποιοδήποτε λόγο. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Όλες αυτές οι πληροφορίες, SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ “ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ” ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Agave ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, LLC Ή / ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ βάσει του παρόντος αποποιούνται ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ, Συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η αγαύη PARTNERS, LLC Ή / ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ SITE, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, SOFTWARE, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Agave PARTNERS, LLC Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΤΥΧΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή με οποιαδήποτε ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Καταγγελία περιορισμός / πρόσβασης

Agave Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο, Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας του Αϊντάχο και με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων στο Idaho σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας. Χρήση της ιστοσελίδας είναι μη εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν δίνει ισχύ σε όλες τις διατάξεις των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, Σε αυτή την ενότητα.

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, συνεταιρισμός, εργασία, ή υπάρχει πρακτορείο σχέση ανάμεσα σε εσάς και Agave εταίρων, ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας. Απόδοση Agave Συνεργάτες της παρούσας συμφωνίας υπόκειται στους ισχύοντες νόμους και νομική διαδικασία, και τίποτα που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία είναι, κατά παρέκκλιση από το δικαίωμα Αγαύη Συνεργάτες να συμμορφωθούν με τους κυβερνητικούς, δικαστικά και αστυνομικά αιτήματα ή απαιτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών που παρέχονται ή συγκεντρώνονται από Agave Συνεργάτες σε σχέση με τη χρήση αυτή. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της, αλλά δεν περιορίζονται σε, οι αποποίησης εγγυήσεων και των περιορισμών της ευθύνης που εκτίθενται ανωτέρω, τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και η υπόλοιπη σύμβαση θα εξακολουθεί να ισχύει.

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και Agave Συνεργάτες σε σχέση με την Ιστοσελίδα και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, είτε ηλεκτρονικά, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του χρήστη και της Αγαύης Συνεργάτες σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Η έντυπη έκδοση της παρούσας σύμβασης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και στοιχεία που αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται έντυπη μορφή. Είναι η ρητή επιθυμία των μερών ότι η συμφωνία αυτή και όλα τα συναφή έγγραφα είναι γραμμένα στα αγγλικά.

Αλλαγές στους Όρους

Agave Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους όρους υπό τους οποίους www.bestiatequila.com προσφέρεται. Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Agave Συνεργάτες σας ενθαρρύνει να εξετάζετε περιοδικά τους Όρους να είστε ενημερωμένοι σχετικά με ενημερώσεις μας.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Agave Συνεργάτες καλοσωρίζει τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας σχετικά με τους Όρους:

 

Agave Συνεργάτες, LLC

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 2575

1472 ΚΑΙ. Iron Eagle Dr, Ste Ν

Αετός, Αϊντάχο 83616 ΗΠΑ

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

info@agave-partners.com

 

Ισχύει από Μάιο 01, 2015

 

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age

- -