Πολιτική Απορρήτου

Η δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών σας

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για να Agave Συνεργάτες, LLC. Για να βοηθήσετε στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, τηρούμε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές.

Agave εταίροι θα ζητήσει ρητά όταν χρειάζεται πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους πελάτες ή μας επιτρέπεται να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας ("Προσωπικές Πληροφορίες"). Όταν είναι δυνατόν, Αυτή η ιστοσελίδα θα παρέχει στους πελάτες μας με τα μέσα για να βεβαιωθείτε ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι σωστές και ενημερωμένες.

Agave Συνεργάτες και οι πάροχοι υπηρεσιών της χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες για να λειτουργήσουν τις ιστοσελίδες, παροχής υπηρεσιών και στην ενημέρωση των πελατών των νέων χαρακτηριστικών, υπηρεσίες και τα προϊόντα. Agave εταίροι μπορεί επίσης να επιλέξει προσεκτικά άλλες εταιρείες για να στείλουν στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες τους (μια «δευτερεύουσα χρήση").

Αν Αγαύη Συνεργάτες προτίθεται να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για δευτερεύουσα χρήση, Εμείς δεν θα το κάνουμε μέχρι να έχουμε παρέχονται στους πελάτες μας την ευκαιρία να καταφατική επιλογή αυτής της υπηρεσίας.

Η ιστοσελίδα μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή στην καλή πίστη ότι μία τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να (ένα) συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία ή με τις νομικές διαδικασίες που εξυπηρετούνται από Agave Συνεργάτες ή την τοποθεσία; (β) προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Αγαύης Συνεργάτες ή αυτή την ιστοσελίδα; και (γ) ενεργεί κάτω από επείγουσες περιστάσεις για να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του site ή του κοινού.

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή κάποιος πελάτης πιστέψει ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν εμμένει στις παραπάνω αρχές, παρακαλώ ειδοποιήστε Agave Συνεργάτες. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για να εξακριβώσουμε και να διορθώσουμε το πρόβλημα.

Οι πελάτες μας θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται αυτόματα μέσω της συνήθους λειτουργίας των internet servers μας και με τη χρήση των «cookies». Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου που μια ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για να αναγνωρίσει χρήστες επανάληψης, διευκολύνεται η συνεχής πρόσβαση του χρήστη και τη χρήση του δικτυακού τόπου και επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να καταγράφει τον τρόπο χρήσης και να συλλέξει δεδομένα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση του περιεχομένου και στοχευμένη διαφήμιση. Τα cookies δεν είναι προγράμματα τα οποία έρχονται σε ένα σύστημα και τα αρχεία ζημιές. Γενικά, cookies λειτουργούν δίνοντας έναν μοναδικό αριθμό σε κάθε πελάτη που δεν έχει νόημα έξω από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Εάν δεν θέλετε οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης των cookies, υπάρχει μία απλή διαδικασία στα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης που επιτρέπει στον πελάτη να αρνηθεί ή να δεχθεί τα χαρακτηριστικά των cookies; ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα cookies μπορεί να είναι απαραίτητο να παρέχουμε στους πελάτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ., προσαρμοσμένες παροχή πληροφοριών) διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα.

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age

- -